اولین تاریخ وقت سفارت های موجود 09196359077

  وقت عادی سفارت آمریکا در دبی (توریستی,تجاری) – برای ماه جولای 2024 وقت فوری سفارت آمریکا در دبی (توریستی,تجاری) – برای ماه اپریل 2023 تا آخر می 2024 وقت عادی سفارت دانشجویی آمریکا در دبی – برای ماه اپریل 2023 به بعد   وقت عادی سفارت دانشجویی آمریکا در ارمنستان – برای ماه اپریل…

وقت سفارت آمریکا در قبرس 09196359077

وقت فوری سفارت آمریکا در قبرس     متقاضیان به منظور آماده شدن جهت مصاحبه بخش کنسولی باید اسناد و مدارک مناسب مربوط به هدف سفر را تهیه نمایند. در زیر فهرست مدارک مربوط به انواع ویزا توریستی و بیزینس(کنفرانس,نمایشگاه) ارائه شده است. برای دریافت ویزایی که درخواست داده‌اید باید اثبات کنید که الزامات مربوطه…

وقت سفارت آمریکا در ارمنستان 09196359077

وقت فوری سفارت آمریکا در ارمنستان     متقاضیان به منظور آماده شدن جهت مصاحبه بخش کنسولی باید اسناد و مدارک مناسب مربوط به هدف سفر را تهیه نمایند. در زیر فهرست مدارک مربوط به انواع ویزا توریستی و بیزینس(کنفرانس,نمایشگاه) ارائه شده است. برای دریافت ویزایی که درخواست داده‌اید باید اثبات کنید که الزامات مربوطه…

وقت سفارت آمریکا در آنکارا 09196359077

وقت فوری سفارت آمریکا در آنکارا     متقاضیان به منظور آماده شدن جهت مصاحبه بخش کنسولی باید اسناد و مدارک مناسب مربوط به هدف سفر را تهیه نمایند. در زیر فهرست مدارک مربوط به انواع ویزا توریستی و بیزینس(کنفرانس,نمایشگاه) ارائه شده است. برای دریافت ویزایی که درخواست داده‌اید باید اثبات کنید که الزامات مربوطه…

وقت سفارت آمریکا در دبــی 09196359077

وقت فوری سفارت آمریکا در دبــی     متقاضیان به منظور آماده شدن جهت مصاحبه بخش کنسولی باید اسناد و مدارک مناسب مربوط به هدف سفر را تهیه نمایند. در زیر فهرست مدارک مربوط به انواع ویزا توریستی و بیزینس(کنفرانس,نمایشگاه) ارائه شده است. برای دریافت ویزایی که درخواست داده‌اید باید اثبات کنید که الزامات مربوطه…