فرم های سفارت

دانلود فرم های سفارت  Applications      فـرم آنلاین سفـارت آمریکا – فارسی – DS-160 فـرم آنلاین کشورهای شنگن – فارسی ——————————————————- فـرم سفـارت آمریکا – Excel – DS-160 فرم دانشجویی سفارت آمریکا Excel – DS 160 فـــرم ثبت نام لاتاری – Lottery فـرم برندگان لاتاری – DS 260 فـرم سفـارت انگلیس – Word فـرم…

واریزی های آنلاین 09196359077

پرداخت آنلاین با ویزا کارت و مستر کارت __________________________________________________   پرداخت هزینه آنلاین سفارت‌های آمریکا، کانادا، انگلیس، استرالیا، سوئد، نروژ، پاکستان، ازبکستان   پرداخت هزینه دانشجویی (F1) و فرصت مطالعاتی (J1) آمریکا سویس فی – SEVIS Fee   پرداخت آنلاین هزینه رزرو بلیط پروازهای خارجی و هتل های بین المللی در همه وبسایت ها   پرداخت…

وقت سفارت لهستان در تهران 09196359077

وقت سفارت لهستان در تهران – توریستی,تجاری     انواع ویزای لهستان   ویزای توریستی Tourist Visa متقاضیانی که با اهداف توریستی تمایل دارند وارد کشور لهستان شوند و دعوتنامه از شخص, شرکت و یا سازمان خاصی ندارند می توانند با رزرو هتل نسب به اخذ ویزای لهستان اقدام نمایند.   ویزای توریستی دیدار اقوام…

وقت سفارت مجارستان در تهران 09196359077

وقت فوری سفارت مجارستان در تهران – توریستی,تجاری     انواع ویزای مجارستان   ویزای توریستی Tourist Visa متقاضیانی که با اهداف توریستی تمایل دارند وارد کشور مجارستان شوند و دعوتنامه از شخص, شرکت و یا سازمان خاصی ندارند می توانند با رزرو هتل نسب به اخذ ویزای مجارستان اقدام نمایند.   ویزای توریستی دیدار…

وقت سفارت دانمارک در تهران 09196359077

وقت فوری سفارت دانمارک در تهران – توریستی,تجاری     انواع ویزای دانمارک   ویزای توریستی Tourist Visa متقاضیانی که با اهداف توریستی تمایل دارند وارد کشور دانمارک شوند و دعوتنامه از شخص, شرکت و یا سازمان خاصی ندارند می توانند با رزرو هتل نسب به اخذ ویزای دانمارک اقدام نمایند.   ویزای توریستی دیدار…

وقت سفارت چک در تهران 09196359077

وقت فوری سفارت چک در تهران – توریستی,تجاری     انواع ویزای چک   ویزای توریستی Tourist Visa متقاضیانی که با اهداف توریستی تمایل دارند وارد کشور چک شوند و دعوتنامه از شخص, شرکت و یا سازمان خاصی ندارند می توانند با رزرو هتل نسب به اخذ ویزای چک اقدام نمایند.   ویزای توریستی دیدار…

وقت سفارت پرتغال در تهران 09196359077

وقت فوری سفارت پرتغال در تهران – توریستی,تجاری     انواع ویزای پرتغال   ویزای توریستی Tourist Visa متقاضیانی که با اهداف توریستی تمایل دارند وارد کشور پرتغال شوند و دعوتنامه از شخص, شرکت و یا سازمان خاصی ندارند می توانند با رزرو هتل نسب به اخذ ویزای پرتغال اقدام نمایند.   ویزای توریستی دیدار…

وقت سفارت سوئد در تهران 09196359077

وقت سفارت سوئـد در تهران – توریستی,تجاری   انواع ویزای سوئــد   ویزای توریستی Tourist Visa متقاضیانی که با اهداف توریستی تمایل دارند وارد کشور سوئـد شوند و دعوتنامه از شخص, شرکت و یا سازمان خاصی ندارند می توانند با رزرو هتل نسب به اخذ ویزای سوئـد اقدام نمایند.   ویزای توریستی دیدار اقوام و…

وقت سفارت نـروژ در تهران 09196359077

وقت فوری سفارت نـروژ در تهران – توریستی,تجاری     انواع ویزای نــروژ   ویزای توریستی Tourist Visa متقاضیانی که با اهداف توریستی تمایل دارند وارد کشور نــروژ شوند و دعوتنامه از شخص, شرکت و یا سازمان خاصی ندارند می توانند با رزرو هتل نسب به اخذ ویزای نــروژ اقدام نمایند.   ویزای توریستی دیدار…

وقت سفارت سوئیس در تهران 09196359077

وقت فوری سفارت سوئیس در تهران – توریستی,تجاری     انواع ویزای سوئیس   ویزای توریستی Tourist Visa متقاضیانی که با اهداف توریستی تمایل دارند وارد کشور سوئیس شوند و دعوتنامه از شخص, شرکت و یا سازمان خاصی ندارند می توانند با رزرو هتل نسب به اخذ ویزای سوئیس اقدام نمایند.   ویزای توریستی دیدار…

وقت سفارت هلند در تهران 09196359077

وقت سفارت هلند در تهران – توریستی,تجاری     انواع ویزای هلنــد   ویزای توریستی Tourist Visa متقاضیانی که با اهداف توریستی تمایل دارند وارد کشور هلنـد شوند و دعوتنامه از شخص, شرکت و یا سازمان خاصی ندارند می توانند با رزرو هتل نسب به اخذ ویزای هلنـد اقدام نمایند.   ویزای توریستی دیدار اقوام…

وقت سفارت اسپانیا در تهران 09196359077

وقت فوری سفارت اسپانیا در تهران – توریستی,تجاری     انواع ویزای اسپانیا   ویزای توریستی Tourist Visa متقاضیانی که با اهداف توریستی تمایل دارند وارد کشور اسپانیا شوند و دعوتنامه از شخص, شرکت و یا سازمان خاصی ندارند می توانند با رزرو هتل نسب به اخذ ویزای اسپانیا اقدام نمایند.   ویزای توریستی دیدار…

وقت سفارت بلژیک در تهران 09196359077

  وقت فوری سفارت بلژیک در تهران – توریستی,تجاری     انواع ویزای بلژیک   ویزای توریستی Tourist Visa متقاضیانی که با اهداف توریستی تمایل دارند وارد کشور بلژیک شوند و دعوتنامه از شخص, شرکت و یا سازمان خاصی ندارند می توانند با رزرو هتل نسب به اخذ ویزای بلژیک اقدام نمایند.   ویزای توریستی…

وقت سفارت فنلاند در تهران 09196359077

وقت فوری سفارت فنلاند در تهران – توریستی,تجاری     انواع ویزای فنلاند   ویزای توریستی Tourist Visa متقاضیانی که با اهداف توریستی تمایل دارند وارد کشور فنلاند شوند و دعوتنامه از شخص, شرکت و یا سازمان خاصی ندارند می توانند با رزرو هتل نسب به اخذ ویزای فنلاند اقدام نمایند.   ویزای توریستی دیدار…

وقت سفارت اتریش در تهران 09196359077

  وقت فوری سفارت اتریش در تهران – توریستی,تجاری     انواع ویزای اتریش   ویزای توریستی Tourist Visa متقاضیانی که با اهداف توریستی تمایل دارند وارد کشور اتریش شوند و دعوتنامه از شخص, شرکت و یا سازمان خاصی ندارند می توانند با رزرو هتل نسب به اخذ ویزای اتریش اقدام نمایند.   ویزای توریستی…

وقت سفارت فرانسه در تهران 09196359077

وقت فوری سفارت فرانسه در تهران     انواع ویزای فرانسه   ویزای توریستی Tourist Visa متقاضیانی که با اهداف توریستی تمایل دارند وارد کشور فرانسه شوند و دعوتنامه از شخص, شرکت و یا سازمان خاصی ندارند می توانند با رزرو هتل نسب به اخذ ویزای فرانسه اقدام نمایند.   ویزای توریستی دیدار اقوام و…

وقت سفارت یونان در تهران 09196359077

  وقت سفارت فوری یونان در تهران – توریستی,تجاری     انواع ویزای یونان   ویزای توریستی Tourist Visa متقاضیانی که با اهداف توریستی تمایل دارند وارد کشور یونان شوند و دعوتنامه از شخص, شرکت و یا سازمان خاصی ندارند می توانند با رزرو هتل نسب به اخذ ویزای یونان اقدام نمایند.   ویزای توریستی…

وقت سفارت ایتالیا در تهران 09196359077

   وقت فوری سفارت ایتالیا در تهران – توریستی,تجاری     انواع ویزای ایتالیا   ویزای توریستی Tourist Visa متقاضیانی که با اهداف توریستی تمایل دارند وارد کشور ایتالیا شوند و دعوتنامه از شخص, شرکت و یا سازمان خاصی ندارند می توانند با رزرو هتل نسب به اخذ ویزای ایتالیا اقدام نمایند.   ویزای توریستی…

وقت سفارت انگلیس در تهــران 09196359077

وقت فوری سفارت انگلیس در تهران     پس از گشایش مجدد سفارت انگلیس در تهران، نام مرکز تهران نیز به لیست دفاتر کنسولی صادر کننده ویزای انگلیس اضافه شده است، بنابراین از این پس علاوه بر امارات و ترکیه، می‌توانید تهران را نیز به عنوان محل مصاحبه خود انتخاب کنید. آن دسته از متقاضیان سفر…

وقت سفارت انگلیس در دبــی 09196359077

وقت فوری سفارت انگلیس در دبـی   باتوجه به اینکه سفارت انگلیس در دبی اصل پاسپورت متقاضی را بعد از تحویل مدارک دریافت نموده و به او باز نمی گرداند کشور امارات امکان بازگشت متقاضی به ایران بدون پاسپورت را نمی دهد و متقاضی تا آماده شدن جواب ویزای خود حداقل ۳-۲ هفته باید در امارات حضور…

وقت سفارت انگلیس در ابوظبی 09196359077

وقت فوری سفارت انگلیس در ابوظبی     باتوجه به اینکه سفارت انگلیس در ابوطبی اصل پاسپورت متقاضی را بعد از تحویل مدارک دریافت نموده و به او باز نمی گرداند کشور امارات امکان بازگشت متقاضی به ایران بدون پاسپورت را نمی دهد و متقاضی تا آماده شدن جواب ویزای خود حداقل ۳-۲ هفته باید در امارات…

وقت سفارت انگلیس در آنکارا 09196359077

وقت فوری سفارت انگلیس در آنکارا     کارگزار سفارت انگلیس در آنکارا شرکت Tele Performance میباشد. سفارت انگلیس در آنکارا اصل پاسپورت متقاضی را بعد از تحویل مدارک دریافت نموده و به او باز نمی گرداند ولی کشور ترکیه این امکان را به ایرانیان می دهد که مسافر بدون پاسپورت و با دریافت برگۀ عبور…

وقت سفارت انگلیس در استانبول 09196359077

وقت فوری سفارت انگلیس در استانبول     کارگزار سفارت انگلیس در استانبول شرکت Tele Performance میباشد. سفارت انگلیس در استانبول اصل پاسپورت متقاضی را بعد از تحویل مدارک دریافت نموده و به او باز نمی گرداند ولی کشور ترکیه این امکان را به ایرانیان می دهد که مسافر بدون پاسپورت و با دریافت برگۀ عبور از…

وقت سفارت آمریکا در قبرس 09196359077

وقت فوری سفارت آمریکا در قبرس     متقاضیان به منظور آماده شدن جهت مصاحبه بخش کنسولی باید اسناد و مدارک مناسب مربوط به هدف سفر را تهیه نمایند. در زیر فهرست مدارک مربوط به انواع ویزا توریستی و بیزینس(کنفرانس,نمایشگاه) ارائه شده است. برای دریافت ویزایی که درخواست داده‌اید باید اثبات کنید که الزامات مربوطه…

وقت سفارت آمریکا در ارمنستان 09196359077

وقت فوری سفارت آمریکا در ارمنستان     متقاضیان به منظور آماده شدن جهت مصاحبه بخش کنسولی باید اسناد و مدارک مناسب مربوط به هدف سفر را تهیه نمایند. در زیر فهرست مدارک مربوط به انواع ویزا توریستی و بیزینس(کنفرانس,نمایشگاه) ارائه شده است. برای دریافت ویزایی که درخواست داده‌اید باید اثبات کنید که الزامات مربوطه…

وقت سفارت آمریکا در آنکارا 09196359077

وقت فوری سفارت آمریکا در آنکارا     متقاضیان به منظور آماده شدن جهت مصاحبه بخش کنسولی باید اسناد و مدارک مناسب مربوط به هدف سفر را تهیه نمایند. در زیر فهرست مدارک مربوط به انواع ویزا توریستی و بیزینس(کنفرانس,نمایشگاه) ارائه شده است. برای دریافت ویزایی که درخواست داده‌اید باید اثبات کنید که الزامات مربوطه…

وقت سفارت آمریکا در دبــی 09196359077

وقت فوری سفارت آمریکا در دبــی     متقاضیان به منظور آماده شدن جهت مصاحبه بخش کنسولی باید اسناد و مدارک مناسب مربوط به هدف سفر را تهیه نمایند. در زیر فهرست مدارک مربوط به انواع ویزا توریستی و بیزینس(کنفرانس,نمایشگاه) ارائه شده است. برای دریافت ویزایی که درخواست داده‌اید باید اثبات کنید که الزامات مربوطه…